JUDr. Dana ČervenáOKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

JUDr. Dana Červená

podpora matce únoskyni
Soudkyně Dana Červená z Okresního soudu v Sokolově rozhodovala mimo jiné o péči o dítě, které bylo svou matkou v útlém dětství odvlečeno daleko od otce, daleko od dosavadního společného bydliště rodičů. Nyní se snaží tuto situaci zafixovat.
PROČ SOUDKYNĚ
ČERVENÁ ODSTAVUJE

OTCE OD PÉČE O SYNA?
Střídavá péčeKájaOSPOD, Praha 3
Soudci, Spravedlnost dětem Střídavá výchova, Výživné